FUTUREPROOF YOUR ORGANIZATION!

Jövőbiztos szervezeti kultúrák kiépítését támogatjuk

Hiszünk abban, hogy minden szervezet jövőbiztossá tehető!

 A Come&Grow egy olyan senior tanácsadókból álló csapat, akik képesek az ügyfeleik valós igényinek, fájdalompontjainak feltérképezésére. Meglátásaink és megoldásaink alkalmazása és implementálása nyomán bármely szervezeti és vezetői kultúra fejlesztése megvalósítható. Célunk a magasabb szervezeti adaptabilitás, a növekvő munkavállalói elköteleződés és a fenntartható üzleti eredmények. Üzleti és szakmai tapasztalatunkkal, tudásunkkal nemcsak új látásmódokat, eszközöket és készségeket tanítunk, hanem együtt alkalmazzuk és életre keltjük őket…

Culture Consulting

A cégek egyik legfőbb kihívását a jövőbiztos szervezeti kultúra kialakítása és fejlesztése jelenti. A kultúra fejlesztése nem „nice to have” feladat, hanem a szervezeti stratégia végrehajtásának kulcsa. A legtöbb vezető számára azonban nehezen megfogható, mit is kell tenni azért a hétköznapokban, hogy a szervezeti kultúra növelje a munkavállalói elköteleződést, fokozza a produktivitást, építse a bizalmat, segítse az adaptabiltást, vagy akár hozzájáruljon egy vonzó munkáltatói image kiépítéséhez.

A Come&Grow csapata a kultúrát megfogható elemekre bontja, workshopra épülő diagnosztikai módszerével segít az egyes szervezetek számára meghatározni a beavatkozás területeit, módszereit és eszközeit. Fejlesztéseink érinthetik a vezetés, a bizalom, a produktivitás, az elköteleződés, a változáskezelés, a well-being, az innováció, a célmegvalósítás kultúrájának területeit. A hagyományos szervezetfejlesztési eszközökön túl előszeretettel nyúlunk a modern pozitív pszichológia tudományos kutatásokon alapuló eszköztárához.

Változás kultúrája

A változás művészetének elsajátítása minden szervezet számára egy kritikus versenyelőnyt, sőt túlélési eszközt is jelenthet. A cégek többsége véget nem érő változások sorát éli meg napjainkban. A szervezeti, gazdasági, társadalmi változások soha nem látott mértékben és tempóban követik egymást. A változások zavarosak, felgyorsultak, szerteágazók és állandók. Tudósok szerint, a következő tíz év több változást hozhat, mint az elmúlt negyven évünk összességében. Habár a diszruptív változások sorát ma már az új normálisnak tekintjük, mégis fontos kihangsúlyozni, hogy emberi lényekként alapvetően változásellenes működésre vagyunk „bedrótozva”. Ebből következően nem meglepő, hogy kutatások szerint a szervezeti változásoknak mindössze harminc százaléka ér el tartós eredményeket. Kell ennél több motiváció arra, hogy a változás kultúráját kialakítsuk?

Csapatunk tapasztalatával lerakhatjuk a változás kultúrájához szükséges alapokat, mely egy gyorsan megtérülő befektetést jelent a káosz világában. Érett változási kultúra, változási agilitás, változási felkészültség, változásvezetés, adaptabilitás, reziliencia: csak néhány a szakterület kedvelt menedzsment szlengjéből, de talán nem véletlenül… Segítsd vezetőidet és munkavállalóidat flexibilisebbé, gyorsabbá, adaptívabbá, rezilensebbé és együttműködőbbe válni!

Hisszük, hogy ebben a században már teljesen másképp kell gondolkodnunk a változásról. Mivel a változás a 21. században már nem kiszámítható, a formális változásmenedzsment helyett (projektek, irányelvek, eljárásmódok, rendszerek stb.) a fókusz a változásvezetés – change leadership – felé tolódott (kultúra, értékek, jövőkép, paradigmák, kompetenciák, stb.).

Megközelítésünk egyaránt támaszkodik a neurológiai kutatások felfedezéseire és eredményeire, a modern vezetéstudományi alapelvekre és figyelembe veszi a 21. századi munkahelyek dinamikáját és valóságát.

A vezetőket olyan gondolkodásmóddal, eszköz- és készségtárral látjuk el, amelyekkel képesek támogatni csapataikat bármilyen változásban, annak méretétől vagy természetétől függetlenül.

Tanulási kultúra kialakítása

A tanulás az elsőszámú szervezeti kihívások között szerepel minden jövőkutató szerint. A fiatal munkakeresők a fejlődési lehetőséget az elsők között említik mint motivátort, amikor munkahelyet választanak. A tanulás könnyen köthető olyan szervezeti prioritásokhoz is mint a munkaerő megtartása, a toborzás, a munkáltatói márka vagy a változási felkészültség. A fentiek ellenére a cégek többsége továbbra is úgy tekint a munkatársak tanulására, mintha az csupán a tanteremben történne egy tréner segítségével. A vezetők gyakran abba a hitbe ringatják magukat, hogy pár jó tréning képes megoldani a munkavállalói és vezetői problémákat. Ez a paradigma azonban több mint idejétmúlt!

Napjaink üzleti környezetében azoknak a szervezetek, akik versenyben akarnak maradni és alkalmazkodni akarnak az állandó változáshoz, olyan kultúrát kell kialakítaniuk, amely alapjaiban és erőteljesen támogatja a tanulást.

A Come&Grow csapata segít megtervezni az utat: hogyan érheted el a trénig kultúrából a tanulási kultúrát. Emellett az egyes tanulási kultúra elemek zökkenőmentes implementálásában is támogatunk különböző eszközökkel és módszerekkel.

Vezetési kultúra

A tudásmunkások korában az érett vezetői kultúra hiánya többféleképpen is kihat az üzletre. Eredményezhet például magas fluktuációt, kieső produktivitást, alacsony munkamorált, gyakori hiányzást. Mindegyik szervezet tudja, hogy a vezetők képzése elengedhetetlen, de a koherens, jól meghatározott és felépített vezetési stratégiára épülő vezetésfejlesztés ritka.

A Come&Grow csapata segít a vezetési stratégia megalkotásában és implementálásában. Stratégiai partnerünkkel, a FranklinCovey-val közösen olyan 21. századi vezetésfejlesztési programokkal támogatjuk ügyfeleinket, amelyek mérhető és gyors előnyökkel járnak a szervezet minden területén. Tartalmaink széles skálájából képesek vagyunk tanulási utak összeállítására mind az új tehetségek, mind a felső vezetés számára.

A szervezeteknek reziliens vezetőkre van szükségük – most jobban, mint valaha. Azonban a reziliencia erősítésében azonnali támogatást igényeknek egyéni, csapat és szervezeti szinten is.

Csak pár kihívás azok közül, amelyekkel napjaink vezetői szembesülnek: reziliencia, adaptabilitás, remote csapatok vezetése, remote együttműködés, állandó változásvezetés, digitalizáció, állandósult home office, munka-magánélet integráció. A legtöbb vezetőnek gyors segítségre van szüksége, hogy hogyan vezessen a nagyfokú bizonytalanságban, hogyan biztosítsa a szükséges erőforrásokat a csapata számára, hogyan kösse össze a csapattagjait és csapatait másokkal saját fejlődésük és az erőforrások bővítése érdekében.

A Come&Grow csapata gyors és gyakorlati, megoldásfókuszú válaszokkal rendelkezik ezekre a kihívásokra. Emellett megtanítjuk a vezetőknek, hogyan találják meg a válaszaikat azokra a kérdéseikre, amiket még fel sem tettek.

A Come&Grow csapata (jelenleg 20+ akkreditált senior coach) a coaching több száz népszerű definíciójából egyiket sem használja kizárólagosan. A coachingot eszköznek, olyan komplex fejlesztési stratégiának tekintjük, ahol ügyfeleink gondolkodásmódját, személyiségét, képességeit úgy fejlesztjük, hogy képesek legyen erőforrásaik, potenciáljuk kiaknázásával, maximalizálásával saját üzleti-, szervezeti- és élethelyzeteik megoldására.

A business coaching folyamatokban nem ragaszkodunk egyetlen coaching módszertanhoz, sőt a coaching „vegytiszta” alkalmazásához sem. A vezetői témák jelentős részénél, ahol a „puszta” kérdéssel vezetett folyamat, tükrözés nem vezetne eredményre, deklaráltan alkalmazzuk a tapasztalatokon alapuló, széles tanácsadói eszköztárunkat. Coachaink módszertana, szakmai háttere, habitusa széles spektrumot ölel át, de egyikünk se riad vissza az őszinte, mélyre menő visszajelzéstől, provokatív kérdésektől, kényelmetlennek tűnő helyzetektől. Tesszük mindezt az ügyfelet tisztelve, célját, saját fejlődési lehetőségeit szem előtt tartva és humorral fűszerezve.

Üzleti coaching folyamatokat egyénileg és csoportos coaching formában is vállalunk. A csoportos coaching (3-6 fő) során is alapvetően egyéni fejlesztés zajlik, de a csoport a coach mellett erőforrásként, támogatóként van jelen a folyamatban.

Kiterjedt coaching networkünk segítségével képesek vagyunk akár egyszerre 100 coaching folyamatot is vezetni, kapacitásprobléma nélkül.

Az aktuális coach poolunk megtekintéséhez kérlek kattints ide.

A vezetés egy szakma, ám csak kevesek képesek sikerrel alkalmazni a megváltozott, 21. századi igényeknek is megfelelő elméleti és gyakorlati alapelveit. Ennek ellenére minden felső vezetőnek napi szinten szembe kell néznie tudásalapú társadalmunk kihívásaival. Csapatunk tapasztalatai alapján a mai vezetők praktikus, gyors, rögtön használható tanácsokat igényelnek a napi kihívásaik feloldásában. Tematikus vezetői coaching sorozatunk során a tanácsadást csoportos coaching módszerekkel ötvözzük. A csoport bölcsessége és a coaching szemléletű tanácsadó közösen tereli a vezetőket a megoldás felé. Az alkalmak tematikája és a témák összeegyeztethetőek a vezetési stratégiával.

Hisszük, hogy egy szervezet, egy csapat kultúráját sok tekintetben az adott vezető magatartása, viselkedése alakítja. A 21. század felfokozott üzleti versenyében a szervezeti kultúra megkerülhetetlen versenyelőny, így munkánk során a business coachingon belül kiemelt és kiemelkedő területet képvisel az executive coaching.

Egy szervezet felső vezetőjének (felső vezetésének) tudatosságát, érettségét jól mutatja, ha időt és energiát szán saját vezetői képességeinek, személyiségének fejlesztésére. „C-level” szinten, a coaching folyamatokban nemcsak a csúcsvezetésben használt készségek, kompetenciák erősítését, a meglévő vezetői eszköztár bővítését segítjük, hanem kiemelt figyelmet kap az önismeret, „ön-tudatosság” (self-awareness) fejlesztése. A szervezetek élén álló vezetőknek egy harmadik, a szervezettől teljesen független személy segítsége, reflexiója elengedhetetlen, hiszen ezeken a szinteken a valós, őszinte visszajelzés már ritka, pedig az ő működésük alapvetően hat a szervezet minden szintjére.

Az aktuális coach poolunk megtekintéséhez kérlek kattints ide.

A business coaching folyamatok esetében kidolgoztunk egy gyors és ügyfél-barát együttműködési formát.

Gyakran a vezetők azonnali támogatást igényelnek, amikor egy kihívás vagy nehézség felmerül. Egy kritikus megbeszélés, teljesítményprobléma, kemény visszajelzés sokszor nem várhat addig, míg egy klasszikus kiválasztási folyamatot követően (ami több hónap is lehet), elindul a coaching folyamat. A Coaching Line egy megoldásközpontú telefonos (vagy személyes) coaching támogatás 48 órán belül! A coaching – a coachokkal való korábbi ismeretség miatt – rövid időn belül megszervezhető, így azonnali megoldást nyújthat például egy változás bejelentéséhez, konfliktus feloldásához, prezentáció előkészítéséhez.

Az aktuális coach poolunk megtekintéséhez kérlek kattints ide.

Kiváló csapatkultúra

A Come&Grow csapata hiszi, hogy a csapatok a legfontosabb egységek egy szervezetben. Mindenfajta csoportos fejlesztésnek érintenie kell a csapat egészét. A csapatnak rendelkeznie kell azzal a felhatalmazással, hogy kialakíthassa és formálja saját kultúrájának minden vonatkozását.

A csupán vezetőknek szóló tréningek koncepciója a kiváló teljesítményű csaptokról mára már elavult. A csapatok aktív részesei kell, hogy legyenek a saját átalakulásuknak.

A felmerülő igénynek megfelelően alkalmazhatunk team coachingot, workshopokat vagy akció tanulást. Ha mi választhatunk, akkor ötvözzük ezeket a megközelítéseket.

Hatalmas értéket teremt, amikor a csapatok, üzleti egységek és funkciók együttműködnek egymással. Az együttműködés feloldja a szervezeti határokat és silókat a közös célok elérése érdekében. Az eredmény: kevesebb konfliktus, több szinergia, gyorsabb és jobb döntéshozás, csökkenő piacralépési idő és megnövekedett produktivitás.

Interaktív, őszinte, megoldásfókuszú workshopokat vezetünk, melyek során a résztvevők elkezdenek dolgozni a kihívásaikon, elsajátítják az eredményes konfliktuskezelési technikákat és arra koncentrálnak, hogyan tegyék szervezeti és csapatkultúrájukat, környezetüket kollaboratívabbá.

Az action learning folyamata során egy kislétszámú csoport dolgozik valós problémákon, fogalmaz meg akciókat és tanul egyénként, csapatként és szervezetként egyaránt. A módszertan segítségével a csapatok és szervezetek kreatív, rugalmas és sikeres stratégiákat alakítanak ki égető problémáikra. A folyamat értő kérdezés és reflektív hallgatás láncolata. Az action learning segít a problémák megoldásában, és egyszerre fejleszti a résztvevőket és csapatokat, mivel arra készteti őket, hogy koncentráljanak, valóban figyeljenek egymásra, kreatívan gondolkodjanak és együtt dolgozzanak.

Az action learning különösen a csapatkohézió erősítésében eredményes, megtérülése hosszú távon jelentős.

A csapatszintű szervezetfejlesztés egyfajta csapatépítés is. A folyamat során abban támogatjuk a csapatokat, hogy eredményesebben tudják végezni feladataikat, miközben a csapattagok és az ügyfeleik igényei is teljesülnek.

Gyakran használjuk ezt a fejlesztési módot kompetenciafejlesztések után, hiányzó eredmények, magas elvándorlás, megnövekedett konfliktusok esetén, vagy egy szervezeti változás közepette is.

Fókuszunk kettős: kézzelfogható eredményeket elérni és megtanítani a csapatot, hogyan tudják fenntarthatóan beépíteni a befolyásolási körükben lévő szervezetfejlesztési eszközöket a mindennapi munkájukba.

Napjaink szervezeteiben a sokszínűség sokféleképp jelentkezhet. A diverz csapatok általában vagy kiemelkedő működéssel kiemelkedő eredményeket érnek el, vagy alulteljesítenek. Amennyiben a csapat és a vezetője rendelkezik a szükséges gondolkodásmóddal és eszköztárral és képes a sokszínűségből szinergiát teremteni, szárnyal. A kulturális, nemzeti, vallási különbözőségeket azonban nem szabad elhanyagolni.

A Come&Grow csapata támogatja a diverz csapatokat a szinergikus, befogadó, magasan teljesítő kultúra kialakításában. Segítünk annak tudatosításában, hogy az emberi agy hogyan működik az eltérések kezelésében. Biztosítjuk, hogy a csapat tanuljon a különbözőségeikről, az egyes csoportok hátteréről. Emellett támogatjuk a nyer-nyer egyességeken alapuló csapatnormák kialakítását.

„Lágy” kompetenciák „kemény” workshopokon

Hisszük, hogy a lágy az kemény, és a kemény az lágy! A Come&Grow csapata vallja, hogy a klasszikus soft skills tréningportfólió tartalma, módszertana és beépülés-támogatása egyaránt átalakítást igényel.

Soft skill megoldásainkat testreszabjuk az ügyfél által leírt kompetencia hiányosságok alapján. Olyan 21. századi metakompetenciákat helyezünk középpontba és tanítunk, amelyeket minden résztvevő azonnal tud alkalmazni.

Kiemelt fókuszaink:

A menedzsment, szervezet- és személyiségfejlesztés trendjeit figyelemmel kísérők nagy valószínűséggel tapasztalták a „mindfulness-mozgalom” népszerűségének növekedését, már-már divattá válását.

Az éber jelenlét egy olyan készség, mely számos képesség és kompetencia fejlesztésének az alapja. Az éber jelenlét kompetenciájának fejlesztésével képessé válunk pszichológiai működésünk megváltoztatására, a jelen pillanatban való tudatosságunk szintjének emelésére, szokásaink felismerésére és átalakítására, a stressz csökkentésére, érzelmi intelligenciánk fejlesztésére, produktivitásunk és kreativitásunk növelésére. A tudatos jelenlétünk szintjének fejlesztésével végső soron lehetővé tesszük, elősegítjük személyes jóllétünk növelését.

A Come&Grow mindfulness programjai számos formában elérhetők: 

 • Mindfulness@work és bárhol máshol bevezető workshop
 • Mindfulness@work és bárhol máshol 8 hetes munkahelyi tudatosság fejlesztő program
 • Mindfulness teaser
 • Tudatos jelenléten alapuló érzelmi intelligencia workshop
 • Tudatos jelenléten alapuló stressz csökkentés workshop
 • Mindful leadership

A bevezető workshopunkról készült videó itt tekinthető meg.

Közkeletű paradigma, hogy jóllétünk elsősorban a külső körülményeinktől, személyes adottságunktól, a környezetünktől függ. A pozitív pszichológia azonban kutatások százaival cáfolja ezt az állítást. A jóllét-élmény létrehozható, azt tudatos viselkedésünkön, cselekedeteinken, életszemléletünkön, motivációinkon, emberi kapcsolataink, jelenlétünk minőségén keresztül alapvetően tudjuk befolyásolni. A jóllétre való képesség tudatosítható és fejleszthető.

A munkahelyen is megtapasztalt személyes minőségi jóllét a fenntartható, innovatív vállalati működés egyik alapja.

A Come&Grow csapata elkötelezett híve annak, hogy a pozitív pszichológia tudományos eredményei kerüljenek be a modern menedzsmentbe és szervezetfejlesztésbe. Az állandó változások korában ez még fontosabb, mint valaha.

A Come&Grow személyes jóllét programjai számos formában elérhetők:

 • Well-being@work és bárhol máshol bevezető workshop
 • Well-being@work és bárhol máshol vezetői workshop 
 • Happiness előadások
 • Well-being@work és bárhol máshol Y és Z generáció tagjaként 
 • Komplex szervezetfejlesztés a pozitív pszichológia eszköztárával
 • Tematikus coaching program a kiégés megelőzése érdekében

A gazdasági, technológiai és társadalmi változások mind arra kényszerítenek minket, hogy fejlesszük alkalmazkodókészségünket. A vállalatoknak olyan munkavállalókra van szükségük, akik nyitottak az új ötletekre, elég rugalmasak a kihívást jelentő helyzetek kezelésében, gyorsan képesek felállni a változás okozta sokkból, képesek alkalmazkodni az új, váratlan körülményekhez.

Az adaptabilitás az az egyéni, csapat-, vagy szervezeti képesség, amely lehetővé teszi az alkalmazkodást vagy változást annak érdekében, hogy minél inkább megfeleljünk a környezeti elvárásoknak. Ez a metakompetencia az egyik legfontosabb készség minden szervezet számára.

A Come&Grow adaptabilitás programjai számos formában elérhetők:

 • Adaptability@work és bárhol máshol
 • Adaptív vezetés
 • Csapat-adaptabilitás növelése

A robotok és a mesterséges intelligencia korában az emberek szinte “utolsó” versenyelőnye a kapcsolatteremtő képességük. Az interperszonális és társas intelligencia azt jelenti, hogy jól tudunk kapcsolódni másokkal és eredményes kapcsolatokat tudunk fenntartani. Segít a vezetőknek és a csapattagoknak megérteni a körülöttük lévők szükségleteit és motivációit, ezáltal fokozza az eredményességüket, erősíti az általános befolyásukat és támogatja a jóllétüket. Az interperszonális intelligencia segíti az integrációt, a különféle társas helyzetekhez való alkalmazkodást a jó, rossz vagy változó időkben is.

Azok, akik rendelkeznek ezzel a metakompetenciával, jellemzően érzékenyek mások hangulatára, temperamentumára, motivációira és érzéseire, így eredményesen tudnak kommunikálni velük és élvezik a beszélgetéseket és vitákat.

Csapatunk hiszi, hogy az interperszonális intelligencia fejlesztésével a vezetők és csapataik megsokszorozhatják eredményeiket és növelhetik saját jóllétüket.

Globálisan összekapcsolódó világunkban az interkulturális kompetencia egy fontos készség minden munkavállaló számára, nem csupán azoknak, akik földrajzilag egymástól távol dolgoznak. A szervezetek egyre inkább úgy tekintenek a sokszínűségre mint az innováció mozgatórugójára.

Az interkulturális kompetencia a különféle kulturális környezetben való működés képessége. A megfelelő nyelvi készségeken túl a változó körülményekhez való alkalmazkodás és az új helyzetek érzékelése és lereagálása elengedhetetlen. Ezen diverz csapatok sikeres munkavállalóinak képesnek kell lenniük a közös pontok (közös célok, prioritások, értékek) azonosítására és kommunikálására, amelyek áthidalják a különbözőségeket, építik a kapcsolatokat, és lehetővé teszik az eredményes közös munkát.

A Come&Grow csapata abban támogatja a munkavállalókat, hogy aktív szerepet töltsenek be napjaink diverz környezetében is.

Számtalan kutatás bizonyította, hogy a gondolkodásmód sokkal nagyobb szerepet játszik a célok és álmok elérésében, mint a tehetség. A growth mindsettel magyarázható, miért nem csak a tehetségünk segít minket a siker felé. A gondolkodásmódunk a képességeinkről alkotott meggyőződésünkre vezethető vissza: úgy gondoljuk, hogy azok kőbe vannak vésve (fixed mindset) vagy fejleszthetők (growth mindset). A jó hír, hogy a gondolkodásmód és a meggyőződés még könnyebben alakítható fejlesztési programokkal, mint a képességek.

Programunk segíti a munkavállalókat a growth mindset kialakításában, megerősítésében és fenntartásában az életük minden területén.